Wygląda na to, że polska magnetoterapia może święcić niemały sukces. Do sprzedaży trafiła seria wyrobów magnetoterapeutycznych DirectMagnetic wykorzystujących korzystne właściwości niejednorodnego stałego pola magnetycznego (NSPM). Produkty oparte o technologię multigradientowych systemów magnetycznych MMS zostały opracowane w Instytucie Badań Fizykomedycznych Primax Medica w Puszczykowie pod Poznaniem i otrzymały status wyrobów medycznych. Jednak droga była długa, kręta i wyboista. Odebrałem całą linie produktów DirecMagneticdo przeprowadzenia testów konsumenckich… dlatego zapraszam do lektury obiektywnej recenzji praktyka.

Spis treści

 1. Instytut Badań Fizykomedycznych Primax Medica?
 2. Dlaczego magnesy leczą?
 3. Multigradientowe systemy magnetyczne MMSTherapy
 4. Testy i recenzje produktów magnetycznych DirectMagnetic™
 5. Pytania, wątpliwości i kary od UOKIKu

Instytut Badań Fizykomedycznych Primax Medica?

Puszczykowski Instytut Badań Fizykomedycznych promuje się jako lider wśród polskich organów naukowo-badawczych analizujących wykorzystanie zdobyczy medycyny fizykalnej w warunkach domowych (technologia MMS) oraz autor przesiewowego systemu oceny stopnia ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca SFHAM (SATRO).

IBF utrzymuje, że współpracuje z wieloma autorytetami kardiologii, biofizyki, biochemii, fizjoterapii i fizyki z szanowanych ośrodków klinicznych i uniwersyteckich. Jednocześnie od lat spada na IBF fala krytyki głównie za nieuczciwe praktyki rynkowe, co szerzej opisałem na końcu artykułu.

Dlaczego magnesy leczą?

Ziemskie pole magnetyczne tworzące magnetosferę wokół Ziemi oprócz funkcji chroniącej życie przed promieniowaniem kosmicznym i wiatrem słonecznym, odpowiada także za katalizowanie i regulacje procesów chemiczno-fizjologicznych zachodzących we wszystkich organizmach żywych.

Pierwszy pomiar natężenia pola magnetycznego Ziemi przeprowadził w 1865 roku niemiecki uczony Carl Friedrich Gauss. Dane gromadzone od tego pomiaru do czasów współczesnych wskazują, że natężenie ziemskiego pola magnetycznego wykazuje tendencję malejącą – aktualnie jest 10-15% słabsze niż 150 lat temu. Według badaczy ma to niekorzystny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

Obecnie natężenie pola magnetycznego Ziemi przy powierzchni rozpoczyna się od 30 mikrotesli [µT] (0,3 gaus [G]) dla większości małych i średnich szerokości geograficznych, do 60 µT w okolicach biegunów magnetycznych w północnej Kanadzie, południowej Australii oraz w części Syberii. Średnia wynosi około 45 µT i zmniejsza się ze średnią szybkością 80 nanotesli [nT] na rok. Według szacunków pole magnetyczne Ziemi 4000 lat temu zawierało się pomiędzy 2,5 a 5 gausów – to spadek o mniej więcej 80%. Teoretyczny całkowity zanik magnetosfery oznacza koniec życia na Ziemi.

Doskonałym przykładem ogromnej istotności pola magnetycznego w ziemskim ekosystemie jest stan organizmu astronautów wracających na naszą planetę po misji kosmicznej. Cierpią oni na zanik mięśni, osteoporozę i zaburzone ciśnienie krwi, co wymaga wielomiesięcznej rehabilitacji.

W kontrze do negatywnych skutków braku pola magnetycznego u astronautów stoją mieszkańcy obszarów o podwyższonym natężeniu pola, u których obserwuje się dłuższą średnią długość życia w porównaniu do średniej światowej, mniejszą podatność na przewlekłe choroby cywilizacyjne, szybszą regenerację, większą witalność – są po prostu zdrowsi i szczęśliwsi. Oprócz obszarów biegunów magnetycznych niektóre źródła wskazują także na rejony położone w Azji m. in. Bamę, Hunzę, Abchazję, Kiruny czy Guangxi.

Doktor Kyoichi Nakagawa z tokijskiego szpitala Isuzu jest uznawany za pioniera nowoczesnych badań magnetycznych i wartości magnetyzmu w poprawie zdrowia. Jako jeden z pierwszych zdefiniował tzw. Syndrom Niedoboru Ziemskiego Pola Magnetycznego, który obejmuje szereg niekorzystnych objawów takich jak obniżenie energii życiowej, chroniczne bóle głowy, ramion, pleców, bezsenność oraz wzmożone napięcie nerwowe. W 1956 roku opublikował badanie, w którym stwierdził, że naturalne pole magnetyczne Ziemi zmniejszyło się o co najmniej 50%.

Właśnie na ten deficyt pola magnetycznego odpowiadają generatory pola magnetycznego, w tym seria produktów DirectMagnetic ze stajni IBF. Odpowiednie natężenie pola sprzyja samoregulacji procesów biologicznych, co wpływa na utrzymanie, przywrócenie i zachowanie homeostazy organizmu, czyli biorównowagi ustroju.

Wpływ pola magnetycznego na pojedynczą komórkę, tkankę i cały organizm

Działanie pola magnetycznego na poziomie komórkowym polega na oddziaływaniu na jony wewnątrz- i zewnątrzkomórkowe. Ich prawidłowa koncentracja zapewnia właściwy potencjał błonowy i tym samym wymianę składników odpowiedzialnych za życie komórki – usunięcie produktów przemiany materii, a dostarczenie składników odżywczych. Pole magnetyczne pobudza oddychanie komórkowe, metabolizm.

Dlatego zaburzenie komórkowej koncentracji jonowej oznacza chorobę, a odpowiednie pole magnetyczne może to naprawić:

 • poprzez poprawę koncentracji jonowej i metabolizmu komórkowego pobudza regenerację tkanki, co np. w kontekście układu nerwowego zmniejsza wielkość impulsu elektrycznego docierającego do mózgu = mniejszy ból
 • pole wpływa na rozluźnienie komórek krwi i zmniejsza jej lepkość, co skraca czasu restytucji powysiłkowej (regeneracji) i zwiększa objętość wyrzutową serca; to z kolei poprawia dokrwienie mięśnia sercowego i może przyspieszyć rehabilitację pozawałową; wówczas zmniejsza się strefa niedokrwienia, co poprawia adaptację sercowo-naczyniową do wysiłku fizycznego i stymuluje procesy naprawcze oraz immunologiczne w mięśniu sercowym
 • pole wpływa na aktywność enzymów wątrobowych i trzustkowych np. insuliny

Jak widać, oddziaływanie pola magnetycznego na pojedynczą komórkę budującą cały organizm oznacza kompleksowy wpływ na cały ustrój, dlatego w witrynie IBF na podstronie Terapia w zakładce Badania naukowe i kliniczne można znaleźć szereg opracowań dotyczących konkretnych interakcji:

 • redukcja wolnych rodników we krwi o 25% w ciągu 15-minutowej ekspozycji na pole
 • restytucja powysiłkowa o 50% krótsza: szybszy powrót częstotliwości pulsu i ciśnienia tętniczego do wartości sprzed wysiłku, szybszy wypoczynek organizmu i poprawa pracy układu krążenia w tym lepsze dotlenienie serca
 • w pierwszym okresie restytucji powysiłkowej udział objętości wyrzutowej serca był ok. 4 razy większy, natomiast w późniejszym okresie średnio aż o 16%
 • pole magnetyczne u pacjentów z POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc) wpłynęło korzystnie na poprawę leczenia i wartość wskaźników spirometrycznych (VC oraz FEV1) przy jednoczesnej poprawie jakość ich życia
 • po operacji kolana np. rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, zdecydowanie zmniejsza dolegliwości bólowe oraz poprawia usprawnienie stawu kolanowego
 • zdecydowaną poprawę funkcjonalnych i wegetatywnych dolegliwości towarzyszących fibromialgii
 • pole magnetyczne zmienia przebieg niektórych procesów fizjologicznych i biochemicznych w nasionach oddziałując na ich kiełkowanie i późniejszy rozwój roślin; w konsekwencji obserwuje się wysoką równomierność wschodów i szybkie tworzenie łanu; zwiększa to konkurencyjność roślin uprawnych w odniesieniu do chwastów, co ułatwia wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zapewnia wyrównany plon

Multigradientowe systemy magnetyczne MMSTherapy

Każdy z produktów serii DirectMagnetic zawiera zestaw magnesów neodymowo-borowo-żelazowych generujących stałe pole magnetyczne o wartości 120 militesli [mT] (1200 G) na powierzchni wyrobu. Dlatego efektem stosowania tych produktów jest działanie przeciwbólowe i proregeneracyjne przyspieszające odnowę biologiczną, rekonwalescencje i rehabilitacje pourazową.

Pas lędźwiowy, nakolannik i nałokietnik posiadają 24 magnesy natomiast opaska na nadgarstek i mata dla psa 6. W przypadku wkładek do butów liczba magnesów nie została podana.

Dodatkowe właściwości nasilające działanie terapeutyczne omawianych aplikatorów to funkcja stabilizująca staw oraz ogrzewająca miejsce stymulacji i jednocześnie chroniąca przed wychłodzeniem po wyjściu z domu. Bezpośredni kontakt produktu z powierzchnią skóry zapewnia mniejsze wahania temperatur przy różnych warunkach zewnętrznych, co sprzyja lepszemu krążeniu krwi w miejscu stymulacji. Więcej krwi to więcej tlenu i składników odżywczych, a w takich warunkach regeneracja tkankowa przebiega sprawniej natomiast dolegliwości bólowe pochodzenia mięśniowo-szkieletowego, reumatycznego i pourazowego zostają złagodzone.

Przeciwwskazania

 • osoby z implantami ferromagnetycznymi lub elektronicznymi, takimi jak np. rozrusznik serca
 • kobiety w ciąży
 • choroba nowotworowa

Uwaga! O ile pierwsze dwa przeciwwskazania są łatwe w ocenie, o tyle z rakiem jest trudniej – potencjalny użytkownik pola magnetycznego może być nieświadomy swojej choroby, dlatego wydaje się, że bez badań lepiej magnesów nie stosować!

Możliwe skutki uboczne, działania niepożądane

 • nasilenie bólu, szczególnie na początku stosowania
 • zmęczenie, nadmierna potliwość, swędzenie, mrowienie, zaburzone ciśnienie krwi

Ostrożność, bezpieczeństwo i higiena

 • stosować na czyste ciało i regularnie dezynfekować produktami w sprayu lub przecierać wilgotnym materiałem, nie prać, nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z potem, otwartą raną czy chorą skórą np. przy grzybicy
 • nie umieszczać urządzeń elektronicznych, przedmiotów z elementami metalowymi i z nośnikiem magnetycznym tj np. telefony komórkowe, zegarki, piloty telewizyjne, dyski komputerowe czy karty płatnicze w odległości poniżej 25 cm od aplikatorów
 • przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci

Zalecana częstotliwość stosowania: do 3x dziennie po maksimum 2h z minimalną przerwą 2h

W raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Environmental Health Criteria 232, Static Magnetic Fields, stwierdzono, że większość funkcji biologicznych nie jest narażona w żaden sposób na zaburzenia pod wpływem stałego pola magnetycznego (SPM) o indukcji poniżej 2000 mT. Dla zapewnienia szczególnego bezpieczeństwa przy dłuższej ekspozycji na cały organizm np. w trakcie dnia pracy, określono dopuszczalną wartość indukcji na poziomie 200 mT, a dla ogółu społeczeństwa bez określania jakichkolwiek limitów czasu ekspozycji wartość ta wynosi 40 mT.

who.int/peh-emf/publications/reports/ehcstatic/en/

Testy i recenzje produktów magnetycznych DirectMagnetic

Otrzymane produkty magnetyczne przekazałem znanym mi osobom zgodnie z przeznaczeniem i następującym zastrzeżeniem: jeżeli wyrób okaże się wystarczająco skuteczny w ich subiektywnym odczuciu mogą go zachować dla siebie na stałe. W innym przypadku sugerowałem zwrot i przekazywałem produkt następnej osobie z podobną dolegliwością – zależało mi na zadowoleniu użytkownika wynikającym ze złagodzonego bólu. Jak działa to zachowaj dla siebie, jak nie działa to oddaj, może zadziała u kogoś innego.

Opaska na nadgarstek / Aplikator na nadgarstek

Ten produkt otrzymała pacjentka narzekająca na przewlekły ból nadgarstka. Jednak owa Pani oznajmiła, że po założeniu opaski ból przewędrował do stawu barkowego – przestraszyła się dziwnej reakcji i dlatego zwróciła aplikator. Podejrzewam, iż drugim czynnikiem, który ją zniechęcił było jedno z przeciwwskazań do stosowania magnetoterapii, czyli nowotwór. Pacjentka posiada szkodliwe nałogi i nie prowadzi zdrowego trybu życia, co mogło w jej podświadomości zasiać ziarno niepokoju w stylu jeśli jestem chora onkologicznie to nie powinnam stosować tej opaski.

Postanowiłem sprawdzić sam na sobie, czy zareaguje w podobny sposób. Okazało się, że nie – opaska wyraźnie łagodziła i skracała czas trwania bólu po fizycznym nadwyrężeniu nadgarstków.

Opaska na nadgarstek DirectMagnetic

Instrukcja

Instrukcja

Deklaracja

Nałokietnik

Opaskę na łokieć przekazałem koledze, który według mnie lekko przesadza z aktywnością fizyczną – typowy sportowy świr. Oprócz ćwiczeń siłowych uprawia również tenis ziemny i triathlon. Dlatego było łatwe do przewidzenia, że ten nadwyrężający tryb życia prędzej czy później przyniesie kontuzje. Tak też się stało – pojawił się chroniczny ból w prawym łokciu. Po zastosowaniu nałokietnika zaczął się zastanawiać czy powinien iść z tym problemem do lekarza, gdyż dolegliwości bólowe prawie zniknęły. Opaski nie oddał i podejrzewam, że nigdy nie odda 😉

Nakolannik

Opaska na kolano powędrowała do otyłego pacjenta od lat cierpiącego na zwyrodnienie stawów, który w poczuciu beznadziei po wieloletnich próbach leczenia przyjął bierną postawę w walce ze swoim schorzeniem. Jak wiadomo, zdrowe żywienie i zrzucenie nadprogramowych kilogramów jest kluczem do zmniejszenia bólu w zwyrodniałych stawach – ów pacjent tego klucza nie chce użyć.

Opaskę stosował przez ponad miesiąc i ją oddał bez podania przyczyny. Prawdopodobnie choroba w jego przypadku osiągnęła tak zaawansowany etap, że przestał odczuwać jakiekolwiek efekty po zastosowaniu magnetoterapii.

Opakowanie

Opakowanie

Opakowanie

Instrukcja

Instrukcja

Instrukcja

Instrukcja

Deklaracja

Pas lędźwiowy

Nawracający ból na odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa to cecha mojego Taty od kiedy pamiętam, dlatego wybrałem go na testera pasa lędźwiowego. Po nawrocie dolegliwości w krzyżu i zastosowaniu magnetoterapii powiedział: mniej boli, ale myślałem, że będzie bolało jeszcze mniej 🙂

Opakowanie

Opakowanie

Instrukcja

Instrukcja

Deklaracja

Wkładki do butów…

… codziennie testuje pod własnymi stopami. W trakcie pierwszych przechadzek pierwsze dominujące wrażenia jakie się pojawiły, którymi mogę scharakteryzować wkładki… są bardzo miękkie i sprężyste, jednocześnie stabilne i komfortowe, można poczuć lżejszy chód i wsparcie kroku, lekkie kontrolowane odbicie. Dodam, że wkładki umieszczam w każdej parze butów, z której korzystam.

Z czasem zauważyłem, że mniej się męczę i szybciej chodzę, a jako fan spacerów mogłem to sprawdzić wielokrotnie. Jednak to co było najśmieszniejsze to pierwsze wchodzenie po schodach w kilkupiętrowym budynku – będąc na 3 piętrze, myślałem, że jestem na 2 🙂 Także coś w nich jest… robią robotę.

Uwaga! W przeciwieństwie do pozostałych produktów z serii DirectMagnetic wkładki MagneticStep nie posiadają limitowanego czasu stosowania i podanego natężenia pola magnetycznego zastosowanych magnesów. Można tylko przypuszczać, że są słabsze, poniżej 1200 G. To samo dotyczy braku terminu ważności, który dla pozostałych produktów został określony na 2030 rok.

Produkt wykorzystuje zasady refleksologii (dziedzina niepotwierdzona naukowo) i poprzez kilka wypustek stymuluje punkty refleksologiczne na podeszwach stóp. Wkładki posiadają profil zmniejszający nacisk podczas chodu wykonany w piance o wysokim parametrze kompresji i dekompresji. Na wierzchu wkładki MagneticStep zostały wyłożone naturalną skóra cielęcą, co z automatu eliminuje wegan i im podobnych jako klientów.

Opakowanie

Opakowanie

Wkładki do butów DirectMagnetic

Ulotka

Ulotka

Mata dla psa – weterynaryjne legowisko zdrowotne

Okazało się, że mój pies Mamet jako niemowa paradoksalnie powiedział najwięcej o efektywności terapeutycznej pola magnetycznego autorstwa IBF 😉 Skutki są spektakularne, w tym nie tylko fizyczne, ale także behawioralne:

 • jakiś czas temu w okolicy stawu kości łokciowej na przednich łapach i kości stępu na tylnych pojawiły się rany, jeden weterynarz diagnozował alergie pokarmową, a drugi odleżyny, przy czym mi jako właścicielowi pasowała jedna i druga diagnoza, gdyż nie zapewniłem mu odpowiedniego łoża a i jadłospis był oparty na karmie sklepowej. Po kilku tygodniach korzystania z maty wszystko się zagoiło, wcześniej rozpoczęta suplementacja diety nie przyniosła zadowalającego efektu.
 • Mamet miał nawyk wciskania się do łóżka po zaśnięciu, dlatego musiałem zamykać drzwi od sypialni. Po otrzymaniu maty nawet przy otwartych drzwiach przestał mnie terroryzować w nocy i to od pierwszego dnia
 • W pierwszym okresie korzystania z maty wyraźnie zmienił swoje zachowanie na bardziej leniwe – znacznie więcej leżał i mniej krzątał się po domu i podwórku. Aktualnie jest odwrotnie – znacznie dłużej i aktywniej przebywa przed domem.

W przeciwieństwie do pozostałych produktów stosowanie maty nie jest limitowane, jedynie z sugestią nieprzekraczania jednorazowo 8 godzin, przy czym producent deklaruje, że generuje ona pole magnetyczne o natężeniu 200mT. Czyli brak limitu i silniejsze pole – ktoś mógłby pomyśleć, że to ukryte testy na zwierzętach. Dlaczego pies, zazwyczaj mniejszy gabarytowo od człowieka, może przebywać w silniejszym polu magnetycznym bez ograniczeń? Nie znajduje wyjaśnienia, dlatego jeżeli znasz odpowiedź proszę zostaw komentarz poniżej.

Podekscytowany efektem działania maty omówiłem temat magnetoterapii ze znajomym, który jest związany z branżą koniarską. Dowiedziałem się, iż w regeneracji powysiłkowej koni sportowych wykorzystywane są maty magnetyczne, które znacznie skracają czas odnowy biologicznej po zawodach czy treningu.

Na koniec kilka praktycznych słów o czyszczeniu maty. Odkurzacz idealnie zbiera włosy z powierzchni, co oznacza, że wykorzystany materiał uniemożliwia wbijanie się włosów w tkaninę, dzięki czemu oczyszczanie maty nie jest drogą przez mękę. Jeśli po powrocie z dworu pies nie ma czyszczonych łap to warto na dnie maty położyć dodatkowy materiał np. koc lub ręcznik ograniczający zabrudzenie legowiska. Maty są dostępne na stronie magneticare.pl »

Ulotka

Ulotka

Ulotka

Ulotka

Ulotka

Mamet

Mamet

Mamet

Mamet

Mamet

Mamet

Mamet

Mamet

Mamet

Mamet

Mamet

Instrukcja

Deklaracja

5% rabat na produkty DirectMagnetic ze sklepu producenta directmagnetic.pl  – kod: POLECENIE

Jeśli kod zniżkowy nie działa to proszę o kontakt »

Czego tu brakuje?

Odnoszę wrażenie, że aplikator na staw barkowy powinien uzupełnić serie produktów DirectMagnetic, gdyż obręcz barkowa często jest źródłem przewlekłej bolesności. Wydaje się także, że maty dla ludzi powinny wrócić do oferty sprzedażowej IBF, jako generatory magnetyczne o kompleksowym oddziaływaniu na ustrój.

Na stronie Instytutu na podstronie Terapia w zakładce Multigradientowy System Magnetyczny można znaleźć porównanie dwóch systemów MMS – Magnetic i Magnetic Forte.

ibf.com.pl/terapia_stalym_polem_magnetycznym/

Prawdopodobnie jest to pozostałość po ich starej ofercie, jednak rodzi się zasadne pytanie – jaki system został wykorzystany w serii DirectMagnetic?

Pytania, wątpliwości i kary od UOKIKu

Coś mnie ruszyło, żeby sprawdzić na Street View podane adresy pocztowe, czyli Matejki 48 i Solskiego 14 w Puszczykowie. Oczekując wyraźnie oznaczonego “Instytutu…” zobaczyłem tylko krzaki na osiedlu domków jednorodzinnych. Dziwne, więc badam dalej… opinie w Google, a tam połowa negatywnych.

Po przeanalizowaniu wyników wyszukiwarki znalazłem intrygujące informacje, choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się jednym wielkim negatywem.

W grudniu 2015 roku IBF został ukarany karą pieniężną przez UOKiK za nieuczciwą praktykę rynkową naruszającą interesy zbiorowe konsumentów. Stosowali znany mechanizm – zapraszali na bezpłatne spotkania, na których udowadniali działanie pola magnetycznego na samych uczestnikach po czym proponowali kupno generatorów pola. Dodatkowo uczestnicy spotkań relacjonują, że decyzję o kupnie mieli podjąć natychmiast, bez możliwości konsultacji.

decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/0/8830FE221F5F98A0C1257F48003B2DC4/$file/Decyzja%20nr%20RPZ%2019-2015%20PIW%20Primax%20Medic%20sp.%20z%20o.%20o.%20-%20zik.pdf

Niechlubne, nieetyczne, niewłaściwe to nie ulega wątpliwości. Jednak warto zwrócić uwagę na ocenę skuteczności działania przeprowadzonej na spotkaniu magnetoterapii wygłaszaną przez krytyków w poniższych artykułach:

Chociaż czułam się świetnie, kolano nie bolało, wyszłam z tego pokazu zniesmaczona… [kwiecień 2017]

Autorka twierdzi, że po kilku godzinach powrócił podwójny ból i w dodatku z atakiem arytmii. Kardiolog oznajmił jej, że magnetoterapii nie wolno stosować bez konsultacji z lekarzem, a pierwsza sesja nie może trwać aż godzinę.

prawy.pl/49423-sposob-na-zdesperowanego-emeryta/

Głębsze dochodzenie z ciekawszymi wynikami przeprowadziła wyborcza.pl w marcu 2018 roku. Zacznę od cytatu potwierdzającego skuteczność:

Gdy skończyła się prelekcja, goście mieli opowiedzieć, czy ból minął. Większość oznajmiła, iż czuje się lepiej.

To tyle z ledwo dostrzegalnych w tym artykule pozytywów, gdyż reszta to poważne zarzuty. Niestety a może stety, ale nie mam ochoty i czasu na weryfikacje poniższych oskarżeń. Moim celem było napisanie recenzji, a nie prowadzenie śledztwa, jednak dla rzetelności tekstu i z szacunku do moich czytelników muszę o tym wspomnieć:

 • Profesor Jerzy Stanisław Janicki… samozwańczy profesor własnego instytutu.
 • Laureat tytułu Doktora honoris causa Wydziału Nauk Medycznych Międzynarodowego Uniwersytetu w Kolombo na Sri Lance kształcącego lekarzy… medycyny naturalnej.
 • W 2010 r. nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla przez pozarządową organizację z Alabamy – International Association of Educators for World Peace… przy czym każdy może zgłosić każdego.
 • Rada naukowa IBF to oprócz Jerzego Janickiego także profesor Feliks Jaroszek i profesor Aleksander Sieroń… ale żaden z nich nie potwierdził, iż zasiada we wspomnianej radzie.

wyborcza.pl/7,87648,23133850,leczenie-polem-magnetycznym-uwolni-cie-od-kasy.html

Po karze od UOKiKu dla Primax Medic z Puszczykowa nieetycznymi działaniami sprzedażowymi zajęła się spółka ACS Medica ze Śremu, która w grudniu 2018 również otrzymała karę pieniężną, jednak za inną praktykę – telemarketing bez zgody konsumentów

decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/43104c28a7a1be23c1257eac006d8dd4/6810f6b436197c56c12583820037be81/$FILE/Decyzja%20nr%20RPZ%2014-2018%20z%2021.12.2018%20-%20Karol%20Szel%C4%85g%20ACS%20Medica%20-%20zik%20(art.%20172%20u.p.t).pdf

To trochę smutne, że taki smród ciągnie się, że za wysoce skutecznym produktem, co nawet potwierdzają krytycznie nastawieni użytkownicy. Jeśli to tylko niezamierzona amatorszczyzna marketingowa to można się pośmiać, gorzej jeśli mamy do czynienia z działaniem świadomym, co może lecz nie musi potwierdzać druga kara od UOKiKu.

W kontrze do powyższych zarzutów stoją certyfikaty uznanej jednostki badawczo-technicznej TUV Nord, choć mało precyzyjne:

AC090 MD/1479/4464/2017 | PN-EN ISO 13485:2016 | Projektowanie, produkcja i dystrybucja oprogramowania do analizy sygnałów EKG oraz wyrobów do magnetostymulacji.

listareferencyjna.tuv-nord.pl/Lista_Referencyjna.php – jako firmę podać primax medica

Nieokiełznany rynek wyrobów medycznych?

Kontynuując swoje małe śledztwo postanowiłem sprawdzić czy produkty DirectMagnetic o statusie wyrobów medycznych znajdują się w jakiejkolwiek bazie czy rejestrze. Okazało się, że ta grupa produktów jest prawnie mniej ograniczona w działaniach reklamowych oraz korzystniejsza finansowo dla producentów niż leki czy suplementy diety i żaden oficjalny spis nie istnieje. Nawet dochodziło do sytuacji, że firmy farmaceutyczne swoje stare i nowe produkty zgłaszały jako wyroby medyczne omijając wszystkie restrykcje legislacyjne związane z suplementami i lekami. Nowe przepisy, w tym krajowe i europejskie dopiero zostaną wdrożone wraz z bazą wyrobów medycznych EUDAMED. Na tym tle producenckie deklaracje zgodności wyrobów medycznych to niezweryfikowane jednostronne zaświadczenia o potencjalnie żadnej wartości.

termedia.pl/mz/Nowe-zasady-znakowania-wyrobow-medycznych-od-26-maja-2020,35300.html
aptekarski.com/76795-wyroby-medyczne-pod-kontrola
prawo.pl/zdrowie/wyroby-medyczne-planowane-zmiany-w-projekcie-ustawy,487076.html

Reasumując…

Aktualnie wygląda na to, że ktoś nareszcie pomyślał jak człowiek epoki cyfrowej i stworzył sklep internetowy pod nową marką z nową ofertą produktową w przystępnych cenach. Jeszcze warto byłoby usunąć z ulotek i strony internetowej te pompowane przechwałki o profesurze, rzekomych wyróżnieniach i o członkach rady, gdyż totalnie ośmieszają autorów.

Ilu potencjalnych klientów przegoni ciągnący się za IBF smród… nie wiem, ale na pewno nie pozostanie obojętny – jak to smród. Niesmak jest tym większy, iż dotyczy efektywnych produktów, co poniekąd wywołuje nieprzyjemny dysonans poznawczy a może nawet złość.

Źródła:
directmagnetic.pl
ibf.com.pl
nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=206437&_k=9m9qso
pl.wikipedia.org/wiki/Ziemskie_pole_magnetyczne
pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Bada%C5%84_Fizykomedycznych
pl.wikipedia.org/wiki/SFHAM
www.pap.pl/aktualnosci/news%2C422054%2Cpoznanscy-naukowcy-badaja-jak-magnetoterapia-wspomaga-leczenie.html
www.polsatnews.pl/wiadomosc/2015-10-24/magnetoterapia-usmierza-bol/
magneticosleep.com/about-magnetism/history-of-magnetism/

Sprawdź proponowane artykuły

Komentarz, opinia, odpowiedź, pytanie?.. są tu mile widziane, dlatego śmiało pisz ↓

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.